Partitesten

Din stemme. Ditt valg.

Finn ut hvor du står politisk og identifiser deg med landets politiske partier.

Skjermbilde av Partitesten.no

Partitesten er en hjelp til å finne din politiske tilhørighet. Vi satser på å bringe enkelhet til et tema som vanligvis betraktes som komplisert, innviklet og uforståelig. Du finner nok ikke et parti som passer deg 100%, men husk at kjerneverdiene ofte er det viktigste. Vi ønsker å utfordre deg til å ta et standpunkt slik at du med din stemme kan være med å påvirke. Innholdet på siden er etter beste evne klarert og overenstemt med partiene selv.

Hjemmeside: http://www.partitesten.no